Home | Over ons | 

 

Internationaal Atoomagentschap - IAEA
Site van het Internationaal Atoomagentschap (IAEA) van de VN
Zoek in de INIS database vd IAEA naar vakliteratuur
Kerncentrales Nederland
Kerncentrale Dodewaard, gesloten
Kerncentrale te Borssele van EPZ, voor 70 procent eigendom van PZEM en 30 procent van ERH B.V.

Elektriciteitsmaatschappijen met o.a. kernenergie
PZEM, grootaandeelhouder van Borssele, NL
ENGIE / Electrabel, kerncentrales in Belgie
E.ON, heeft alleen nog de Isar-2 kerncentrale in Duitsland
RWE heeft nog 1 kerncentrale (Emsland) in Duitsland
Vattenfall heeft kerncentrales in Zweden en heeft in Nederland NUON overgenomen

Belangrijkste onderzoeksinstituten Nederland m.b.t. straling en nucleair
Nuclear Research & consultancy Group (NRG), Petten en Arnhem
Nucleaire innnovatie pagina van NRG
Reactor Instituut Delft (RID)
RIVM (straling is maar een klein deel)
TNO (niet-nucleair, wel energiescenario's)

Consultancy en operational support m.b.t straling en nucleair
Ensuring Nuclear Performance pagina van NRG over consultancy en andere support

Installaties voor nucleair onderzoek
NRG heeft vele nucleaire installaties in Petten en aanvullende technische faciliteiten in Arnhem
Hoger Onderwijs Reactor, TU Delft

Radioactief afval / ontmanteling
De COVRA is de overheidsinstantie die het afval beheert
Onderzoek & advieswerk mbt afval
Onderzoek & advieswerk mbt 'decommissioning'/ontmanteling
Tweetalige startpagina (NL & EN) over ontmantelen van nucleaire installaties

Splijtstofcyclus
Urenco (NL), uraniumverrijking en isotoopproductie voor o.a. medische doeleinden
Orano (F), splijtstofproductie, recycling en andere diensten

Internationale sites met alg. info
NucNet, nucleaire persdienst
World Nuclear Association, voormalige Uranium Institute (zeer veel en goede informatie)
Worldatom, informatie van de VN, afdeling International Atomic Energy Agency
Argonne National Lab Nuclear Data Programme
Duitse site met informatie over kernenergie

Internationale en buitenlandse onderzoeksprogramma's
US dept of Energy, research programs
JRC, Joint Research Centre EU
EU Energy statistical pocketbook and country datasheets
EU Research and Innovation

Reactor-ongevallen
Informatie van VN Atoomagentschap (IAEA) over Fukushima-Daiichi ongeval (Japan)
De meest uitgebreide rapportage over het ongeval, de oorzaken, de gevolgen en de geleerde lessen
Bezoek onze speciale Tsjernobyl (Chernobyl) sectie, met veel toegankelijke info over het ongeval en de gevolgen.
chernobyltext-kl (6K)

Nucleaire geneeskunde
Curium pharma, grootste producent / distributeur isotopen voor medische sector in Europa
NRG, samen met ketenpartners, grootste producent van radioisotopen, met de Hoge Flux Reactor in Petten
Advancing Nuclear Medicine website over innovaties en nucleair-medische faciliteiten in Petten
Eurorad, European Radiology Online Database

Nucleaire (vak)verenigingen, nat. & int.
Netherlands Nuclear Society
Koninklijk Instituut voor Ingenieurs (KIVI), afdeling Nucleaire Technologie
Dutch Young Generation (DYG), jongeren NNS/KIVI
Stichting Kernvisie
Ecologen voor kernenergie
European Nuclear Society (ENS)
American Nuclear Society

Belangengroepen
NucleairNederland, info site van nucleaire bedrijven in NL
Nuclear Europe, bedrijfsvereniging van nucleaire sector
WANO, vereniging van bedrijvers van kerncentrales

Belangrijke ministeries, Nederland
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK)
Ministerie van Binnenlandse Zaken & Koninkrijksrelaties
Ministerie van Buitenlandse Zaken
Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat
Ministerie van Sociale Zaken &Werkgelegenheid
ANVS, Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming
ANVS is Bevoegd Gezag voor nucleaire technologie en toepassingen van ioniserende straling. Taken: vergunningverlening, toezicht en handhaving.

blank (1K)
www.kernenergie.nl update januari 2023